BoekenBooks 

Welkom Dwalingen Actueel Sjilo Gen. Boeken IsraŽl Vermoord Opsporing Geleidehonden      Biografie Foto's Reacties     

 Al was de hemel papier en de zee inkt, dan was dat nog niet genoeg om alles op te schrijven (citaat van een Joods meisje).

 Do you think this site is interesting for your family and friends? Pass the url "www.tbakker.nl" then to your well- known addresses.

Van de 43 boeken zijn 28 uitgegeven. Boeken van Tammo Bakker. Een product dat stuk voor stuk handgemaakt is, waardoor de productiekosten meestal hoger zijn dan de verkoopprijs en de oplage beperkt is. Van vele boeken is een exemplaar bewaard in archieven bij rijk, provincie, gemeenten en bij vele ook Joodse instellingen, de Koninklijke Bibliotheek en enkele universiteiten. Zijn boeken hebben niet alleen in Nederland, maar ook aftrek gevonden in Duitsland, Zwitserland, Engeland, IsraŽl, Amerika en Canada, o.a. de Coutt Library University in Toronto. Ook in Leer BRD en de international Books & Journals, LŁneburg BRD zijn mijn boeken aangekocht. Er zijn al verzamelaars, doordat de boeken een lage oplage hebben en waardevol zijn wat inhoud betreft. De eerste uitgegeven boeken in 1998 voor f.16, -  liggen nu te koop in Lisse NH voor $ 37, -

Boeken zijn verkrijgbaar in de boekhandel o.a. Godert Walter, (Helaas opgeheven) te Groningen, Bruna/ Nieborg te Winschoten, het Veenkoloniaal Museum te Veendam en bij de uitgever T. Bakker. J.d. Uyllaan 5, 9641 PG Veendam. (Tel: 0598-632 673)

ENKELE VAN DE 42 BOEKEN VAN TAMMO BAKKER.  - Zie ook: Koninklijke Bibliotheek  (27stuks) 

  "ALS HET STIL WORDT OM JE HEEN". SBN: 978-90-805269-4-0.

Dit boek is een getuigenis van onbegrip, discriminatie, misleiding, leugens en pesterijen van een locale overheid die in botsing kwam met een auditief gehandicapte burger. De geschiedenis speelt zich af in de jaren 1991- 97 in de gemeente Dronten.

De auteur verwerft alle rechten die nodig zijn voor gebruikers van geleidehonden voor visueel, motorisch en auditief gehandicapten. Maar niet nadat alle middelen zijn gebruikt tot aan de Nationale Ombudsman en de Raad van State toe. In het voorwoord schrijft raadslid Machines Geersing: Als het stil wordt om je heen is een triest voorbeeld van hoe een burger wordt belast en gedwongen om toch zijn recht te kunnen krijgen. Als het niet erkennen van fouten door de overheid verwordt tot een prestige kwestie is dit een ernstige aantasting van de integriteit van het openbaar bestuur. Formaat A4.  Zie ook onder "Geleidehonden".

           2009. NIEUW..!  In aanraking met IsraŽl - "DE KEHILLA VEENDAM". ISBN: 978-90-77220-06-1

De hernieuwde uitgave is verbeterd en aangevuld met 100 blz. De Joodse geschiedenis van Veendam van 1940 tot 2009. Als eerste heeft Tammo Bakker, 53 jaar na de oorlog, onderzoek gedaan naar de omgebrachte Joodse medeburgers van de kille Veendam en lijsten samengesteld met uitvoerige gegevens. Dankbetuigingen kwamen van de gemeenten Veendam en Menterwolde en vele Joodse instanties uit Nederland en IsraŽl. Bijzonder was de brief van Hare Majesteit de Koningin. (zie rubriek reacties). Nadat de gegevens bekend waren konden de namen op het Joods monument. In 1995 was juist door het College en de Raad besloten geen namen op de monumenten te zetten, nu niet maar ook in de toekomst niet. Bakker heeft met dit boek en zijn gedichten deze zaak opnieuw met succes onder de aandacht gebracht. Het boek bevat ook geschiedenis en enkele gedichten, verhalen en een opsporingsbericht. De Hernieuwde uitgave in april 2009, A4 formaat, 190 bladz. geeft de Veendammer joodse geschiedenis weer van 1940 tot 2009. Er is veel voorgevallen dat anders verloren was gegaan. Na de oorlog 40/45 is er nog veel gebeurd dat bij de eerste uitgave in 1998 niet bekend was. De Joodse geschiedenis van Veendam is vastgelegd, ook wat zich na 1945 heeft voorgedaan zoals o.a.: Afbraak van Joods bezit, plaatsing van de namen op het Joods monument, de nieuwe Sjilo begraafplaats, de moslimdemonstratie, documentatie over enkele Joodse (ondergedoken) gezinnen, Waaronder achterhaalde verhalen van vroegere Joodse bewoners, enkele gedichten en vele afbeeldingen, et cetera.

           Schrik en strik zijn over ons gekomen, verderf en breuk. Waterbekken vloeien uit mijn oog om de ondergang van de dochter mijns volk. (Klaagliederen  3:47 en 48).

            2008 NIEUW..!  ďHET SJILO GENOOTSCHAPĒ 2e druk, 2008. ISBN: 978-90-77220-04-7.

Het Sjilo Genootschap is een IsraŽlitisch kerkgenootschap. Zoals bij de Samaritanen en de Kara'ieten heeft voor Sjilo de Talmoed, de Rabbijnse leer, geen gezag. Hun diep geloof in de Almacht en het Verbondsboek, de Tora, trekt belangstelling van orthodox tot liberaal en vele anderen. Een ieder die zich kan verenigen met hun doelstelling kan lid worden. Het Jodendom is niet elitair. Ook is vastgelegd hoe Veendam bestuurlijk functioneerde om een stukje grond te verwerven voor het IsraŽlitisch Sjilo Genootschap om hun doden te kunnen begraven. Veendam bood die gelegenheid en nodigde het Sjilo Genootschap uit omdat ze grond te koop hadden om te begraven, waarvan ze juridisch eigenaar waren. Na vergaande onderhandelingen die 5Ĺ jaar duurden verkwanselde het gemeentebestuur de grond voor 1 euro aan derden. Maar Veendam heeft toch een Nationale IsraŽlitische begraafplaats gekregen voor Sjilo'ieten. 2de druk, A4 formaat. 220 pagina's. 

       "GESCHREVEN GEDACHTEN".  

Gedichten Ė Proza Ė Rijmen Ė Humor Ė Ernst Ė Liefde uit het dagelijks leven en enkele verhalen in Groningana.  Deel 1, 2, 3, 4 en de 5de is in bewerking. Form. A5 Ė (Ieder deel heeft 50 - 70  onderwerpen). ISBN: 798-90-72672-43-7

Voor deel 2 schreef Petra Boeklage- Stallmann een ten geleide: Tammo Bakker heeft in zijn ďGeschreven GedachtenĒ diverse gezichten. Zijn ďstreekgerichteĒ rijmen tonen humor en ironie. Daartussen gevoelige gedichtjes met soms een zweem van eenzaamheid en gedachten over de dood. Een veelzijdig mens en auteur.  Deel 2, 3 en 4. ISBN: 978-90-805269-7-5.  A5 formaat. Deel 5 is in bewerking.

      In aanraking met IsraŽl. ďDE ISRAňLITISCHE BEGRAAFPLAATS WINSCHOTEN". ISBN: 978-90-805269-2-4. Deel 1 en 2. Omdat er bijna geen nabestaanden meer zijn.

Deel 1 geeft een indruk hoe de begraafplaats er uitzag en hoe het is geworden na een grondige opknapbeurt. Geassisteerd door 25 vrijwilligers onder leiding van de auteur, zijn nagenoeg alle zerken geschilderd, de omheining gesnoeid, het Metaheirhuis binnen geschilderd en reparaties uitgevoerd. In het boek is een indeling aangegeven en een rapportage van beschadigde graven en monumenten. Deel 2 geeft een fotoreportage van alle zerken verdeeld over 4 velden. Beide boeken formaat A4. 

ANI AMEET WA-ACHHAJEH - MACHATSTIWA-ANI ERPA. "Ik dood en doe herleven, Ik verbrijzel en Ik genees". (Opschrift boven de deur van het Metaheirhuis. Deuteronomium 32: 39).

"MEDINESTAD WINSCHOTEN". "Een boze hand heeft toegeslagen aan een weerloos graf". ISBN: 978-90-805269-6-7.

Door de percentsgewijs hoge Joodse bevolking in het vooroorlogse Winschoten kreeg het al gauw de naam MOKUM VAN HET NOORDEN. Uit Wales, UK, kwam het verzoek van Herbert Hart om het graf van zijn grootouders, dat onherstelbaar was beschadigd, te vernieuwen. Can you help me, schreef hij. Het boek geeft weer hoe daar mee is omgegaan en wat de familie Hart voor Winschoten en omgeving heeft betekend.

In aanraking met IsraŽl,  ďDe ISRAňLITISCHE BEGRAAFPLAATS VEENDAM". ISBN: 978-90-805269-9-1. "Ver van hier zijn hun geliefden. Treinen, Auschwitz, massagraf. Daar rust hun dierbaar nageslacht, verbonden door de tijd der eeuwigheid".

Vrijwillige arbeid, omdat er geen nabestaanden meer zijn. Onderhoud aan graven, opruimen van rommel en schilderen van zerken. Verhalen, documenten en fotoreportage van andere joodse begraafplaatsen in Nederland en Duitsland. Als bijlage onthulling van nieuw joods monument in Veendam.

  "IN MOEKES TOAL".   ISBN: 978-90-805269-3-

 Groninger waargebeurde verhalen en belevenissen.

De biografische verhalen zijn geschreven in de streektaal en beginnen met de kinderjaren. Wat er in de gedachten van een kind om kan gaan. De stoute spelletjes die het uithaalde bracht de ouders soms tot wanhoop, terwijl het kind de wereld om zich heen ontdekte. Na de kinderperiode moet er wat verdiend worden en uitgekeken naar een lief meisje om later mee te trouwen. Dan breekt een rijke tijd aan. Opnieuw naar school maar nu zelf voor de klas. Jaren later komt de schrijver alleen te staan. Hij verhaalt van zijn zeereizen en de vele andere ervaringen maken hem tot een gezellige verteller en schrijver. Zelfspot is hem niet vreemd. Niet spugen in de soep waarvan je zelf hebt gegeten, was zijn stelling. Hij kende de armoedige tijd van voor de oorlog, hoe ouders met ploeteren probeerden hun kinderen groot te brengen. Hij heeft de spanning gekend van de oorlog en kreeg pas later de kans zich te ontwikkelen. Dankbaar kijkt hij daarop terug en schreef erover. De verhalen zijn ook gepubliceerd in "De Koerier", een streekblad in Oost Groningen. 71 korte verhalen. De boeken zijn verkrijgbaar in boekhandel, het Veenkoloniaal Museum te Veendam en bij de auteur/uitg. T. Bakker.

"MARITIEM" Ė Avonturen op zee.

De auteur beschrijft de ervaringen met zijn zeiljacht en geeft onomwonden feiten weer waarmee men toevalligerwijze te maken krijgt. Alles wat hij schrijft is ook waar gebeurd. Zijn reizen naar Engeland als kapitein op eigen schip getuigt van zijn bekwaamheid als nazaat uit een oud schippersgeslacht. Schrijver voer vele keren mee met de Rijkspolitie te Water en maakte op uitnodiging amateur videofilms voor het korps Enkhuizen en het korps Lelystad. Op uitnodiging van de werven Patje en Verus Smit stapte hij aan boord van de zeeschepen op weg naar Delfzijl en genoot van de proefvaarten op zee. Formaat A4. 

   "SPOREN DIE ACHTER BLIJVEN". Deel 3 en 4. ISBN: 978-90-77220-02.

Gebeurtenissen uit de Tweede Wereld Oorlog en andere verhalen om niet verloren te laten gaan. Gegevens over de joodse families Van der Pool, Van Dam, de Liever en de Veendammer families Spijker en Zeeman, maar ook over de oud burgemeester Hoogkamp. Formaat A4. Met voorwoord van Mink de Vries.

Het is erg belangrijk dat verschillende aspecten van de geschiedenis van Veendam uit de bezettingsjaren boven tafel komen en worden beschreven. Dit schreef Mink de Vries, oud inwoner van Veendam, in het voorwoord. En verder: Tammo Bakker weet namelijk gebeurtenissen heel dichtbij te brengen en bovendien beschrijft hij zaken die tot nu toe onbekend bleven. Het zijn de dwarsligger die het spoor recht doen lopen.    

  "SIDER VENTURE" Ė Een schip voor de zee. ISBN: 978-90-805269-5-9.

Schrijver volgde op afstand de bouw en maakte op uitnodiging van de werf het transport aan boord mee naar Delfzijl en de proefvaart op zee.

Als man van techniek een bijzondere ervaring om de proefvaart op zee mee te maken. Aan boord vertoeven dan vele experts van de scheepvaartinspectie en vele technische specialisten voor de motoren, stuurmachines, radio/ radar, reddingsmiddelen en vele andere zaken. Later bleek dat de meeste werven gingen sluiten of verhuizen. Misschien is dit boek wel een laatste groet aan de roemrijke scheepsbouw aan het Winschoterdiep. Formaat A4 

"VEENDAM Ė KELOWNA"   1995 Ė 2001

Tegen de zin van de inwoners van Veendam verbrak het gemeentebestuur de band met de zusterstad Kelowna. In 1945 waren de Canadese vrienden voor lange tijd in Veendam gelegerd. Er waren vele vriendschapsbanden gegroeid. Het gemeentebestuur is terug gefloten door de inzet van de heren Weisenbach en raadslid Trip. De banden zijn opnieuw van kracht geworden. De kranten stonden er bol van. Dat stukje Veendammer geschiedenis is bewaard in de vorm van krantenknipsels.

Van dit boek zijn zeer weinig gemaakt. Twee zijn geschonken aan de gemeente Veendam om er ťťn van mee te geven met de oud- strijders naar Kelowna. Helaas zijn de beide boeken zoek geraakt, volgens wethouder Beenen. Opnieuw heb ik weer gratis twee boeken aan mevrouw Beenen gegeven. Eťn voor het Veendammer archief en de ander zou zij naar Kelowna sturen. Helaas is het boek niet in Kelowna terecht gekomen en ook het Veendammer exemplaar is weer zoek. Stond er iets verkeerds in? Formaat A4. Het is nog verkrijgbaar op bestelling.

  "UNITED GLORY" Ė Op weg naar zee.

Een schip voor de noordelijke zeeŽn waar met ijs rekening moet worden gehouden. Dit schip is daarvoor speciaal gebouwd, d.w.z. zwaarder en sterker dan andere schepen.

Ook voor dit schip was schrijver uitgenodigd om het transport van Westerbroek naar Delfzijl, evenals de proefvaart op zee, mee te maken. Shipyard Ferus Smit B.V. Westerbroek, NL.  (Dit boekje is helaas niet meer verkrijgbaar).

"DE FAMILIE BAKKER" Ė Een Veenkoloniale familie. ISBN: 978-90-77220-01-1.

Genealogie. Afstammelingen van Harko Bakker 1844- 1920 en Martje Pater 1842- 1886.  Trefwoorden: Veendam, Muntendan, Wildervank, Meeden, Zuidbroek en Pekela. Veel voorkomende voornamen: Harko, Derk, Pieter, Tammo, Martje, Willempje, Berentje en Grietje.

Veel voorkomende geslachtsnamen: Bakker, Moloch, Bonder, Venema, Jager, Rijskamp en vele andere. Meer dan 380 pasfotoís, documenten etc.  

  "DE WIEGERS FAMILIE".  Ook een boek van Tammo Bakker. ISBN: 978-90-77220-03-8.

Genealogie. Het voorgeslacht en de afstammelingen van Benno Wiegers 1832. Naast het boek geeft de stamboom (4,20 x 0,60 meter) een duidelijk overzicht van de 8 generaties. De families: Wiegers, Ophof, Heikens, Knotnerus, Wachtmeester, Niemeijer en vele andere. Het boek bevat meer dan 800 pasfotoís van familieleden. Naast de vele familieverhalen ook documenten en groepsfotoís.  (tweede druk). Uitsluitend verkrijgbaar bij de auteur/ uitgever T. Bakker, Tel./fax: 0598- 632 673.     

"ABW" is een familieboek en niet bestemd voor anderen.

Waarom dan toch hier vermeld? Wel, in 2004 zijn er 4 exemplaren geproduceerd waarvan er 1 is geschonken aan het Veenkoloniaal Museum. In het boek staat duidelijk vermeld en is gewezen op ďEmbargo tot 2040Ē. Het boek had opgeborgen moeten worden wat kennelijk niet is gebeurd omdat het blijkt ontvreemd te zijn. Er is zelfs een hoofdstuk uit het boek op internet gepubliceerd door Ron Heikens te Lelystad. Dit is strafbaar maar het VM heeft geen aangifte willen doen. Mocht iemand het boek tegenkomen dan zou ik graag contact met hem/ haar hebben. Treurig dat zoiets is gebeurd.

            

  "HET STAAT GESCHREVEN" - ISBN: 978-90-

Dit boek is een weergave wat op het INERNET staat. Onder Dwalingen is het een aanklacht tegen de Veendammer burgegemeester Ab Meijerman die een wethouder liet liegen en ambtenaren vals lieten getuigen om een burger in zijn hemd te zetten. Hoe het Sjilo Genootschap moest wachten 5Ĺ jaar lang moest wachten tot er zaken waren te doen. Maar er komt ook meer op de website voor. Actueel, boeken, vermoord, opsporing, biografie en reaties. DE VOLLEDIGE BOEKENLIJST: Boeken van T a m m o B a k k e r.                         

B 01. Een gezin op drift. (Levensbeschrijving, voor eigen kring).                                                          

B 02. Te goede trouw (voor eigen kring).

B 03. Proefrit + Mien Laive Betje is samengevoegd tot 1 boek.

B 04. In Moekes Toal - ISBN: 978-90-805269-3-2. Waargebeurde verhalen.

B 05. Strijd om Geleidehond, 2 delen (samengevoegd tot 1 deel. Als het stil wordt om je heen zie B 06).

B 06. Als het stil wordt om je heen - ISBN: 978-90-805269-4-0 (verworven rechten voor gebruikers van  geleidehonden en de dwaling van de locale overheid).

B 07. In Aanraking met IsraŽl (documenten voor eigen gebruik).

B 08. Geschreven Gedachten Deel 1 - ISBN: 978-90-7267243-7. Gedichten + een paar verhalen.

B 09. Meer dan niks en van alles wat (voor eigen kring).

B 10. In Aanraking met IsraŽl - De Kehilla Veendam. ISBN: 978-90-805269-1-6.

B 11. Geschreven Gedachten - Deel 2 - ISBN: 978-90-805269-7-5. Gedichten.

B 12. In Aanraking met IsraŽl - De IsraŽlitische Begraafplaats Winschoten. ISBN: 978-90-805269-2-4.

B 13. In aanraking met IsraŽl - De IsraŽlische Begraafplaats Veendam. ISBN: 978-90-805269-9-1. (herdruk).  

B 14. Sider Venture (Een schip voor de zee) (KB geregistreerd).

B 15. Hoezo, de Politie? (Niet uitgegeven).

            B 16. Mediene Stad Winschoten. Mokum v/h Noorden. ISBN: 978-90-805269-6. (De familie Hart) (Heruitgave 2002).

B 17. De zaak Veendam- Kelowna. (Op aanvraag nog leverbaar).      

B 18. Als het zover is. (Toekomst ideeŽn, niet verkrijgbaar).

B 19. In Moekes Toal - Deel 2 - Groninger Verhalen (niet meer leverbaar).

B 20. Vulkaan op uitbarsten. (Knipsels 2 delen niet leverbaar).

B 21. Dossier xx, na 55 jaar. (Niet leverbaar).

B 22. ABW. In memoriam. (Voor eigen kring).

B 23. Geschreven Gedachten, deel 3 gedichten. (In bewerking 2009?).

B 24. United Glory. (Niet meer leverbaar).

B 25. De bekende liedjes. (Eigen gebruik).

B 26. Biografische Perikelen. Weten - Internet (3 delen voor eigen archief).

B 27. Sporen die achterblijven. Deel 1 - ISBN: 978-90-805269-8-3.

B 28. Sporen die achter blijven. Deel 2 - ISBN: 978-90-805269-8-3.

B 29. Maritiem. Ervaringen op Zee. Waargebeurde verhalen.

B 30. De familie Bakker. (Genealogie). A4 Ė ISBN: 978-90-22770-01-1.

B 31. Sporen die achter blijven. Deel 3. A4 Ė ISBN: 978-90-77220-1-2.

B 32. De Wiegers familie. (genealogie) A4 Ė ISBN: 978-90-77220-03-8.

B 33. Knipselboek.  2 delen. (Voor eigen gebruik).

B 34. Het Sjilo Genootschap. ISBN: 978 90 77220047.

B 35. Sporen en Verhalen. Deel 4 - ISBN: 978-90-77220-05-4.

B 36. Namen- Namen. Lijsten  van hen die niet terug keerden uit omliggende plaatsen.

B 37. In aanraking met IsraŽl. De IsraŽlitische Begraafplaats Winschoten. Deel 2.

B 38. Geschreven Gedachten. Deel 4. (in bewerking) 2010?

B 39. Veendammertjes. Geschreven gedachten ove Veendammer gebeurtenissen 2009

B 40. De Kehilla Veendam.  Joodse Veendammer geschiedenis 1940 - 2009. Heruitgave. ISBN: 978-90-77220-06-1

B 41. Geschreven Gedachten Deel 5 (in bewerking)

B 42. Het staat geschreven. (website 2012)

De 27 uitgegeven boeken zijn o.a. aanwezig in de  Koninklijke Bibliotheek te Den HaagBoeken zijn o.a. verkrijgbaar in de boekhandel o.a. Godert Walter, Oude Ebbingestraat te Groningen, Bruna/ Nieborg te Winschoten, het Veenkoloniaal Museum te Veendam en bij de uitgever T. Bakker, J.d. Uyllaan 5, 9641 PG Veendam. Tel./ Fax: 0598- 632 673. 

 

 Veel leesgenoegen met boeken van Tammo Bakker. 

Thanks for your comments!  Bedankt voor uw reacties!   

  Meent u dat deze site ook interessant is voor uw familie en vrienden? Geef de url dan door:  www.tbakker.nl     

 Do you think this site is interesting for your family and friends? Pass the url "www.tbakker.nl" then to your well- known addresses.

Copyrights ©  T. Bakker.1985- 2040 All rights reserved.  Deze website is voor het laatst bijgewerkt op: 08-09-2014  This site has been brought up to date lately 08-09-2014.

www.tbakker.nl